Amazing Art 2012 
Person beslutat att göra sin konst-house installation av fasa. "Precis avslutat korridoren." 
Blog Archive